Kungsvägens skola årskurs 7

Klass Lärare Klassförälder Kontakt
7A Johanna Rytkölä Marina Boxström förnamn.efternamn (ät) inveon.fi
Kjell Enlund  
Mona Holmberg förnamn.efternamn (ät) porvoo.fi
7B Marcus Åkerberg Anja Lehtiö  
Maria Liljeström  
7C Jan Gästrin Tuula Alanko  
Sirpa Bäckström  
Joni Kunnas  
7D Linus Dolk Marit Savén  
Mona Sundberg förnamn.efternamn (ät) luukku.com
7E Irene Romunen Ulrica Holmgren  
Christoffer Wickholm  
7F Helena Juselius Timo Bondsdorff  
Kicka Lindroos  
7L Erica Nyberg × × × × × ×

I e-postadressen används personens förnamn och/eller efternamn där så angivets, åäö utbytes mot aao. I stället för (ät) används @. Alla tomslag bortlämnas.


Kungsvägens Hem och Skola rf verkar vid Kungsvägens skola och Sibbo gymnasium .


Länk till Hem och Skola i Finland, förbundet för de svenskspråkiga skolornas föräldraföreningar i Finland.


Länk till Wilma.


Sidan uppdaterad KM 07.11.2012