Kungsvägens skola årskurs 9

Klass Lärare Klassförälder Kontakt
9A Gunilla Lindblad Christa Lassfolk  
Ann-Christin Nokelainen  
Tua & Timo Pasanen  
Jeanette Saarinen förnamn.efternamn (ät) evl.fi
9B Susanne Lindström Tiina Ahmavuori  
Viveca Kihlman  
9C Elisabeth Laaksonen Marlotta Gadolin  
Maria Udd  
9D Patrik Lindahl Christa Kivinen förnamn.efternamn (ät) kolumbus.fi
Mikael Wickholm  
9E Marion Backström Peter Andersson  
Monica Moring  
9F Jan Qvickström Anne-Mari Lassas förnamn.efternamn (ät) yle.fi
040 840 9697
Christian Lundström  
Marcella Sundqvist  
9L Erica Nyberg Ann-Christin Nokelainen  

I e-postadressen används personens förnamn och/eller efternamn där så angivets, åäö utbytes mot aao. I stället för (ät) används @. Alla tomslag bortlämnas.


Kungsvägens Hem och Skola rf verkar vid Kungsvägens skola och Sibbo gymnasium .


Länk till Hem och Skola i Finland, förbundet för de svenskspråkiga skolornas föräldraföreningar i Finland.


Länk till Wilma.


Sidan uppdaterad KM 11.11.2012