Aktuellt

 

Gränser ger trygghet i vardagen


INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAKVÄLL  I SKOLAN DEN 13 FEBRUARI KL. 18.00
Plats: Wessmansalen i Kungsvägens skola

Vi samlas kring temat Gränser ger trygghet i vardagen.

Kvällens inledare är  Anna Lena Karlsson-Finne, mamma till tre vuxna döttrar, socionom och barnskyddsarbetare. Anna Lena verkar i Esbo med 30 års erfarenhet att jobba med barn och familjer.
Den klassen som har flest vårdnadshavare på plats (%) vinner ett pris på 150 euro som får användas till att stärka klassgemenskapen!

Anmälningar tas emot här

VÄLKOMMEN!

KM 03.11.2012


Mål för verksamheten

Föreningen är medlem i Förbundet Hem och Skola. Via förbundet erhålls förmåner som tidningen Hem & skola. Den delas ut till eleverna att föras hem fyra gånger per år. Tidningen är skriven för föräldrar och tar upp aktuella frågor som berör föräldraskap och barnens vardag.

Föreningens uppgift är bl.a att jobba för att elever och lärare skall ha det bra i skolan. Att stärka gemenskapen mellan lärare och föräldrar och mellan föräldrarna och på detta sätt bidra till en trygg skola där alla får må bra. Försöka bidra med det lilla extra i tillvaron. Detta sker genom olika evenemang/bidrag till evenemang och inköp av saker som skolans lärarkår/elevkår önskar. Pengar till detta fås genom olika insamlingar,försäljningar samt via stipendieansökningar från olika fonder.

Detta sker genom olika evenemang/bidrag till evenemang och inköp av saker som skolans lärarkår/elevkår önskar. Pengar till detta fås genom olika insamlingar,försäljningar samt via stipendieansökningar från olika fonder. Kom med i verksamheten, det är både roligt och belönande.

 


Kungsvägens Hem och Skola rf verkar vid Kungsvägens skola och Sibbo gymnasium .


Länk till Hem och Skola i Finland, förbundet för de svenskspråkiga skolornas föräldraföreningar i Finland.


Länk till Wilma.


Sidan uppdaterad KM 09.11.2012