Styrelsen 2012 - 2013

Christa Kivinen
ordförande
förnamn.efternamn (ät) kolumbus.fi
Micaela Romantschuk
viceordförande
förnamn (ät) hemochskola.fi
Patrik Lindblad
sekreterare
patte.efternamn (ät) gmail.com
Maria Skog
kassör
boxefternamn (ät) hotmail.com
Kim Metso
informatör, webbansvarig
förnamn.efternamn (ät) it-metso.fi
Outi Fagerlund förnamn.efternamn (ät) gmail.com
Laura Nyman förnamn.v.efternamn (ät) gmail.com
Marjatta Selänniemi förnamn_efternamn (ät) hotmail.com
Annika Holmberg
lärarrepr gymnasiet
förnamn.efternamn (ät) sibbo.fi
Erica (Ia) Helling
lärarrepr högstadiet
förnamn.efternamn (ät) sibbo.fi

I e-postadressen används personens förnamn och/eller efternamn där så angivets, åäö utbytes mot aao. I stället för (ät) används @. Alla tomslag bortlämnas.


Kungsvägens Hem och Skola rf verkar vid Kungsvägens skola och Sibbo gymnasium .


Länk till Hem och Skola i Finland, förbundet för de svenskspråkiga skolornas föräldraföreningar i Finland.


Länk till Wilma.


Sidan uppdaterad KM 21.11.2012